Krásy Slovenska, to nie je len nádherná slovenská príroda. To sú aj krásy, ktoré vytvorili ľudský rozum a ľudská ruka. A v tomto sa Slovensko tiež má čím pochváliť. Mnohé z prírodných výtvorov či výtvorov človeka sú zapísané v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Slovensku je niekoľko starých drevených kostolíkov. Jedným z nich je aj drevený gotický rímsko-katolícky kostolík na severnej Orave, v Tvrdošíne. Kostol Všetkých svätých je zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.

Specific samples of sacred architecture in Slovakia are the wooden churches. Their folk builders expressed the perfect harmony of the human soul with nature and the effort to disengage from earthly worries. Among the oldest are the Gothic wooden churches (for example Hervartov, Tvrdosin). The wooden church built in the middle of the 15th centrury is the oldest historic architectural monument in Tvrdošín, city in Slovakia. Today, the church is restored in the renaissance style from 1650 and 1653 – 1654 which is engraved in the triumphal arch on the side of the chancel.

Chiesa di Tutti i Santi, Tvrdošín, Slovacchia, chiesa di rito cattolico romano

L’edificio, che è situato nel cimitero locale, è originario della seconda metà del XV° secolo e fu modificato in stile rinascimentale nel XVII° secolo. L’altare barocco con la rappresentazione di Tutti i Santi, pittura che domina l’interno della chiesa, è della fine del XVII° secolo. Si preservanno in un’ala dell’abside affreschi precedenti in stile gotico di San Pietro e San Giovanni Battista. La pala d’altare originale del XV° secolo fu trasferita nel 1919 a un museo a Budapest. L’interno della chiesa fu terminato a metà del XVII° secolo. I meravigliosi dipinti della cupola (un cielo di stelle, angeli e un soffitto a cassettoni) completano il misticismo gotico della chiesa, nella quale sono custoditi anche altri oggetti di valore storico-artistico. L’edificio è sito nel distretto di Tvrdošín, Regione di Žilina.
Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom zasadnutí v kanadskom Quebecu 7. 7. 2008 schválil návrh Slovenskej republiky na zápis „Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka“ do Zoznamu svetového dedičstva. Drevené kostoly sú v poradí siedmou slovenskou pamiatkou, ktorá figuruje na zozname UNESCO. Ide o rímskokatolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku a kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej.

Wooden churches of the Slovak part of Carpathian Mountain Area, which were added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 2008, possess an extraordinary worldwide value. The churches include: Roman Catholic churches inHervartov and Tvrdosin, Evangelical articular churches in Kezmarok, Lestiny and Hronsek, and churches of Eastern rite in Bodruzal, Ladomirova and Ruska Bystra. Drevený kostol Tvrdošín Pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Predchodcom dnešného oltára bol nízky gotický oltár, z ktorého sa zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa. Strednú časť gotického oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15. storočia, ktorý v roku 1919 previezli do múzea v Budapešti. Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia.Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom – ide o temperu na dreve, ktorá pochádza z obdobia okolo roku 1653. Prekrásne klenbové maľby (obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop) dotvárajú gotickú mystiku. 

The baroque altar from the turn of 17th and 18th centuries with its rich sculptural decoration without colours enables us to admire the beauty of pure lime tree wood and wood-carving the way its creators did just after finishing it. In 1986 – 1993, extensive repairs and restoration of some parts of te building were done: long-restored historic furniture was placed inside, reinstallation of the whole internal decoration, terraine adjustments, exchange of roofing, preservation of belfry, bastions and cemetery fence. The church together with a stylish morgue built only recently create a nified and impressive architectural unit. 

Tvrdošín, Kostol Všetkých svätých source: slovakia.travel

Bol vybudovaný z mohutných kmeňov červených smrekov, ktoré údajne rástli na mieste, kde ho postavili. Samostatná jednoloďová stavba s rovným uzáverom má pozdĺžnu dispozíciu. K severnej strane presbytéria prilieha malá bočná sakristia.

It is the oldest preserved building monument of the town Tvrdošín. It was built in the second half of the 15th century and modified in a Renaissance style in the 17th century. Baroque main altar depicting All Saints is from the end of the 17th century. Worth of notice are also ceiling paintings depicting the starry heaven, as well as many religious artefacts from the 17th century.Znaky gotiky určujú nielen tvar a forma vstupného západného a južného portálu, ale najmä šindľom pokrytá strmá strecha. Jej pôsobenie umocňuje ochodza okolo celej obvodovej konštrukcie vytvárajúca priestor na zhromažďovanie veriacich. Plochu kryje pultová strieška držaná mladšími kamennými piliermi. Vežička nad vstupom pochádza z 19. storočia. Viaceré zásahy vykonané počas reformácie v polovici 17. storočia dali kostolu dnešnú podobu. Vznikol nový portál na južnej strane lode, zväčšili sa okenné otvory. Združeným oknom presvetlili aj oltárny priestor. Z tohto obdobia pochádzajú aj časti vybavenia, ako vyrezávaná kazateľnica a maľované stallum. Tiež bol postavený už spomínaný obvodový múr okolo cintorína s krytím dreveným vstupom.
 V roku 1993 bol kostol rekonštruovaný a reštaurovaný a tieto práce boli v roku 1995 ocenené cenou EUROPA NOSTRA. Kostol je národná kultúrna pamiatka a bol zapísaný ako jeden z ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka v zozname Svetového kultúrneho dedičstva. Church is opened in july and august from 10:00 till 16:00. You can arrange a visit by phone at different time. Church area and cache are accessible always.

zdroj/source: ecav.sk, wikipedia, zelenaarchitektura.sk, travelslovakia.sk, guidetoslovakia.com, turismosslovacchia.sk                                                                                                                                 photos: by me

 

 

 

Share: