Takže milé slečny, milé dámy ! Dnes som veľmi povznesená, ba priam lietam, z pocitu, že som vyskúšala túto úžasnú novinku – a síce samostatne mysliaci šampón – značky Fuente, s názvom „Truffle by Fuente“ . Na začiatok musím povedať, že sa nesplnilo prvoplánové očakávanie, ako by hádam sám názov napovedal, že niekto za Vás bude po umytí vlasov týmto šampónom slobodne myslieť ! … aj keď sa mi to stáva často v noci, keď sa pokúšam zaspať a niekto tam stále myslí, ale nenapadlo ma, že by to mohlo byť šampónom   .Ostatne idea je to úžasná, ba priam fascinujúca ! á možno sa raz aj takýchto zázrakov veru pokrokom doby dožijeme, čo by mohlo byť aj velice zábavné. Každopádne dávam palec hore výrobcovi za vynaliezavosť v názve, ktorý rozhodne pobavil. Musím však povedať, že na značku Fuente nedám dopustiť a veľmi som si ju obľúbila. Často krát ja a moje kučeravé nepoddajné a veľmi suché vlasy, spolu bojujeme, snažím sa ich skrotiť a nikdy neviem , ako si zmyslia vyzerať na druhý deň. V prípade tejto značky mám už overené, že dokáže zjemniť a pomôcť aj takýmto vlasom. Tento šampón, ako uvádza výrobca, obsahuje organické zložky zo šupky bielej hľuzovky, čistý diamantový prach a prach vesmírneho meteoritu !!!   Rozprávková cesta do kozmu priamo vo Vašej kúpeľni a kozmický prach na vlasoch, no ktorá by odolala ! Kombinácia vraj spôsobuje individuálnu reaktívnu odozvu na každom type vlasu, dokazujúc inteligentnosť šampónu v obnovení vlasového vlákna každého druhu do miery jeho najvyššej možnej kvality. A čul spotrebiteľ padol na zadok…   Trošku vedecky to znie nemyslíte? V preklade laicky odskúšané na mojich suchých teraz vlnitých vlasoch, môžem potvrdiť, že teda prebehla dokonalá reaktívna odozva a zrejme vďaka diamantovému prachu a prachu z vesmírneho meteoritu, ma vlasy konečne začali poslúchať a nelietajú si bezprízorne kade tade vesmírom, zastavili sa na dráhe v mliečnej ceste našej galaxie a ostali pritom príjemné na pohladenie na hlave majiteľa. Ostala som „diamantovo“ očarená a možno ma zasiahla aj vlna nejakého zvláštneho kozmického žiarenia, čo v reakcii s týmto vesmírnym šampónom oživila a zrevitalizovala aj veľmi suché a nepoddajné vlasy. Už len ostáva dúfať, že ma neunesie nejaký mimozemšťan a že si tento drahý šampón (250 ml cca 175 eur) budem môcť dovoliť častejšie.  Tak vyskúšajte milé slečny/dámy ! Vrelo odporúčam

SELF-THINKING SPACE SHAMPOO 🙂

Dear ladies! Today I am very elated, I feel like I am floating, in the sense that I tried this amazing new product – namely, self-thinking shampoo – from the brand Fuente, called „Truffle by Fuente.“ Let me begin by saying that it did not meet the primary-expectation, perhaps as the name itself suggests, that someone will think for you after washing your hair with this shampoo! After all it’s a great idea, it is even fascinating! And maybe once with the progress of technology we will see these miracles that would also be very funny. Anyway, I give thumbs up to the manufacturer for ingenuity in the title which is also very entertaining. I have to say that am very fond of Fuente and I absolutely love it. Oftentimes I and my curly, unruly and very dry hair fight together. I try to tame them and I never know how they decide to look the following day. In case of this brand it has already proven that it can also soften and help this type of hair. This shampoo, as indicated by the manufacturer, contains organic ingredients from the skin of white truffle, pure diamond dust and meteorite dust!!! Fairy trip directly into space in your bathroom and cosmic dust on your hair, who would resist! The combination of ingredients allegedly causes individual reactive response to different type of hair, showing the intelligence of the shampoo in restoring the hair fiber to the highest possible quality. And now the consumer is really in awe 🙂 Sounds a bit scientifically, don’t you think? So now in layman translation, tested on my dry, now wavy hair, I can confirm that the perfect reactive response took place and probably thanks to the diamond dust and dust from a meteorite, my hair has finally started to obey me. It isn’t frizzing through universe anymore, but it has stopped in the Milky Way of our galaxy and remains pleasant to caress on the head of their owner. I stayed diamond-impressed and maybe also hit by a wave of some strange cosmic rays, which in reaction with this Space shampoo revived and revitalized very dry and unruly hair. We can only hope that I won’t be abducted by some aliens and that I can afford this expensive shampoo (250 ml, about 175 euros) more often. So give it a try ladies! I highly recommend it.

Share: